“De relatie van een gelovige met een andere is zoals die tussen verschillende delen van een gebouw, een gedeelte versterkt een ander.”
> WERVING VAN GEBOUWEN | RAMADAN | OFFERFEEST | DE HADJ | UITVAARTVERZORGING | ISLAM KALENDER | ZOMER CURSUSSEN | CONFERENTIES | OPLEIDING MOSKEEBESTUURDERS
Conferenties

IMAMS IN HET WESTEN - IMAMS IN THE WEST -
IMAMS IM WESTEN - IMAMS DANS L’OUEST

De onduidelijkheid in Nederland over wat een imam precies is en doet, heeft allerlei consequenties voor zijn juridische en maatschappelijke positie en over de vormgeving van de opleiding. Deze conferentie heeft als doel om licht te werpen op deze consequenties en na te gaan of hiervoor oplossingen zijn aan te dragen door verschillende betrokkenen, vooral vanuit de islamitische gemeenschappen in Nederland zelf. Ervaringen die zijn opgedaan in andere Europese landen worden daarbij expliciet meegenomen. Het doel is dan ook om aan de hand van een aantal concrete voordrachten en vervolgens in interdisciplinair en internationaal samengestelde rondetafels in kaart te brengen waar de knelpunten en de mogelijkheden liggen ten aanzien van:

- rol, functie en status van een imam 'in het Westen'
- arbeidsrechtelijke positie van een imam
- vorm en curriculumbeschrijving van een imamopleiding
 
Als onderdeel van het vernieuwingsproces - dat de organisatie een jaar of vier geleden heeft ingezet en moet leiden tot vernieuwing van (organisatie)structuren, besturen, visie en uitstraling - heeft de SICN de afgelopen jaren meerdere conferenties georganiseerd over onderwerpen die de hoofdzakelijk Turkse achterban bezighoudt. Voorbeelden zijn de institutionalisering van de islam in Nederland; de rol van religie en cultuur bij het integratieproces; emancipatie en participatie van moslimvrouwen; identiteitsontwikkeling van moslimjongeren en discriminatie op de arbeidsmarkt. De werkconferentie Imams in het Westen maakt onderdeel uit van dit vernieuwingsproces.