“De relatie van een gelovige met een andere is zoals die tussen verschillende delen van een gebouw, een gedeelte versterkt een ander.”
> WERVING VAN GEBOUWEN | RAMADAN | OFFERFEEST | DE HADJ | UITVAARTVERZORGING | ISLAM KALENDER | ZOMER CURSUSSEN | CONFERENTIES | OPLEIDING MOSKEEBESTUURDERS
De Hadj

De hadj is de bedevaart naar Mekka, een van de vijf zuilen van Islam. De hadj is verplicht voor alle gezonde, volwassen moslims die over voldoende geld beschikken. Voor mensen die om gezondheidsredenen niet kunnen gaan, of niet genoeg geld hebben, is het dus geen verplichting. Wel kan iemand die zelf de hadj al verricht heeft in naam van iemand gaan die daartoe niet in staat is.

 De Kaa'ba was ook voor de tijd van Mohamed (vzmh) een heiligdom, waarbij de Kaa'ba een bijzondere plaats innam.

De Ka'aba is voor het eerst door de eerste mens en profeet Adam (vzmh) gebouwd. Daarop heeft Ibrahim (vzmh) de Ka'aba samen met zijn zoon Ismael (vzmh) herbouwd, nadat die tijdens de zondevloed was verwoest.

Nadat profeet Mohammed  (vzmh) de Islam verspreid had, werd een bezoek aan Mekka voor de moslims verplicht (voor zieke en in armoede levende moslims wordt een uitzondering gemaakt).

De islamitische bedevaart, de hadj vindt plaats in de Arabische maand zilhijja.