“De relatie van een gelovige met een andere is zoals die tussen verschillende delen van een gebouw, een gedeelte versterkt een ander.”
> WERVING VAN GEBOUWEN | RAMADAN | OFFERFEEST | DE HADJ | UITVAARTVERZORGING | ISLAM KALENDER | ZOMER CURSUSSEN | CONFERENTIES | OPLEIDING MOSKEEBESTUURDERSIftar Diner SICN

10 September 2009, Rotterdam

Ramadan

Ramadan is de negende maand van de islamitische kalender en tevens de vastenmaand. Wat Ramadan bijzonder maakt is dat het één van de zuilen van de islam is. Er wordt in deze maand gedurende de dag gevast en worden veel vrijwillige nachtgebeden verricht. Moslims verwelkomen het vasten zoals de aarde de regen, omdat het een maand van goede dingen is. Het begin van de Ramadan is de genade, het midden is de vergeving en het einde van de Ramadan is de redding. De mensen doen in deze maand meer gebeden. Ramadan is een maand van: tolerantie; liefdadigheid; verbroedering en bezinning.

Het is een maand waarin mensen extra verdraagzaam, toeschietelijk en vrijgevig zijn. Een maand waarin de eenheid en saamhorigheid van de mensheid centraal staan. In vele landen, maar ook in Nederland is het gebruikelijk om in deze periode de familie en vriendschapsbanden extra aan te trekken.Elkaar uitnodigen, bezoeken en samen het vasten verbreken hoort hierbij. Bovenal is de maand Ramadan een periode om de gunsten van God te waarderen, de waarde van het voedsel te leren kennen en aan Hem dankbaarheid te tonen.
SICN regelt de imams tijdens Ramadan aan de plaatselijke organisaties.
Deze imams zijn ook gecertificeerd door SICN.