“De relatie van een gelovige met een andere is zoals die tussen verschillende delen van een gebouw, een gedeelte versterkt een ander.”
> WERVING VAN GEBOUWEN | RAMADAN | OFFERFEEST | DE HADJ | UITVAARTVERZORGING | ISLAM KALENDER | ZOMER CURSUSSEN | CONFERENTIES | OPLEIDING MOSKEEBESTUURDERS
Uitvaartverzorging

“Wij behoren tot Allah, en tot Allah zullen wij wederkeren.”

De Koran geeft in vele verzen de onvermijdelijke gebeurtenis van het sterven aan. Omdat moslims dagelijks de Koran in hun gebeden reciteren, bereiden zij zich bewust of onbewust op het sterven voor. Het leven is eenmalig en de stervende kan door gebed met zichzelf en met God in het reine komen en zielenrust vinden in het hiernamaals.
Als iemand sterft zonder bezittingen, draagt eerst de familie, daarna pas de gemeenschap de kosten van de uitvaart.

Dan volgt de rituele bewassing, dat gebeurt meestal in een uitvaartcentrum of ziekenhuis dat daarvoor een speciale ruimte heeft. Mannen worden door mannen, vrouwen door vrouwen gewassen. Vervolgens wordt het lichaam in grote witte doeken gewikkeld en naar de moskee overgebracht voor een Djanazah-gebed .

De begrafenis, liefst in het land van herkomst
Moslims willen zo spoedig mogelijk begraven worden. Er wordt dan ook aan de arts gevraagd om de papieren ter bespoediging van de begrafenis in te vullen.

Turken en Marokkanen begraven hun overledenen praktisch altijd in het land van herkomst. De uitvaartverzorger regelt de documenten, het vervoer naar de luchthaven en de vlucht naar de plaats van bestemming. SICN helpt hiermee het rituele behoeftes van de overledene en bijstaan van families.

Smeekbede
’O Allah! Vergeef onze levenden en onze doden, onze aanwezigen en onze afwezigen, onze jeugd en onze ouderen, onze mannen en onze vrouwen.
0 Allah! Laat diegene van ons die U in leven laat, in de Islam leven en diegene onder ons die U doet sterven, laat hem sterven in het geloof.
0 Allah! Onthoud ons zijn beloning niet en laat ons na hem niet in tweedracht vervallen.’