“De relatie van een gelovige met een andere is zoals die tussen verschillende delen van een gebouw, een gedeelte versterkt een ander.” 

Aangesloten (lokale) organisaties

SICN telt op dit moment in totaal 48 lokale samenwerkingspartners waarvan 41 statutair aangesloten (moskee)organisaties, en andere 43 organisaties waarmee op verschillende terreinen en voor verschillende projecten wordt samengewerkt. De samenwerkende organisaties ontwikkelen projecten en activiteiten voor specifieke doelgroepen - ouderen, vrouwen, jongeren en studenten - en zijn zowel organisatorisch als financieel onafhankelijk. Vanaf het midden van de jaren negentig begint er een differentiatie te ontstaan binnen de lokale organisaties. Door de groei van de achterstanden en de veranderde behoeften van de Turkse gemeenschap op verschillende sociaal-maatschappelijke terreinen, zijn ook de projecten en activiteiten van de lokale vestigingen op deze gebieden verfijnd en aanzienlijk uitgebreid. Om het groeiende aantal activiteiten en projecten verder te kunnen ontwikkelen en te professionaliseren zijn de inhoudelijke accenten verschoven en worden er tevens belangrijke veranderingen binnen de structuren doorgevoerd. Het gaat hier om de splitsing van de religieuze en de niet-religieuze functies binnen de vestigingen. De samenwerkende organisaties hebben de verantwoordelijkheden voor de sociaal, cultureel, maatschappelijke, informatieve, recreatieve en educatieve activiteiten en projecten, terwijl de besturen van de lokale islamitische centra de religieuze taken in hun portefeuille hebben.

Bezoek van prominenten aan enkele SICN aangesloten centra

AMSTERDAM WEST 2009, bezoek Wouter Bos, Khadija Arib

UTRECHT 2007, bezoek Ella Vogelaar

ROTTERDAM 2008, bezoek Ronald Plasterk

AMSTERDAM OOST 2006, bezoek Rita Verdonk

EDE

UTRECHT 2009, bezoek Aleid Wolfsen

AMSTERDAM WEST, bezoek ambassadeur Pakistan

OPENING SIC DELFZIJL, 2009