“De relatie van een gelovige met een andere is zoals die tussen verschillende delen van een gebouw, een gedeelte versterkt een ander.”
> IMAMOPLEIDING | | RITUEEL SLACHTEN /HALAL VOEDSEL | EURO ILIM INSTITUUT
Het slachten van dieren volgens de Islamitische ritus

SICN hecht er veel waarde aan dat religieuze vrijheden gewaarborgd blijven. Het op islamitische wijze slachten van dieren voor de consumptie is geen aantasting van het dierenwelzijn.

SICN heeft de laatste jaren in CMO verband maar ook eigen initiatief zich ingezet voor het behoud van de islamitische rituele slacht en volgt de ontwikkelingen op de voet.

Het informeren van de achterban behoort tot de taak van SICN.

 

Halal voedsel

Halal is een islamitische uitdrukking. Het Arabische woord halal betekent 'toegestaan'. Het tegenovergestelde van Halal is Haram (verboden). Volgens de Islam mogen moslims bepaalde dieren consumeren. Maar dat betekent niet dat zomaar een dood dier kan worden geconsumeerd. Het dier moet volgens het islamitisch ritueel geslacht zijn. Dit staat uitvoerig beschreven in boeken.

Hieronder vermelde bedrijven zijn goedgekeurd door SICN op het gebied van halal voedsel.

-Tuna slachthuis        www.tunafood.nl