“De relatie van een gelovige met een andere is zoals die tussen verschillende delen van een gebouw, een gedeelte versterkt een ander.”
> IMAMOPLEIDING | | RITUEEL SLACHTEN /HALAL VOEDSEL | EURO ILIM INSTITUUT
OPLEIDING VAN RELIGIEUZE VOORGANGERS/IMAMS


Imams of religieuze voorgangers nemen binnen de moslimgemeenschappen in Nederland een belangrijke positie in. Hierdoor hecht de SICN grote waarde aan het in stand houden en opleiden van religieus geschoolde mensen met de wetenschap dat in Nederland opgeleide imams de bijvoorbeeld de moslimjeugd meer en beter kunnen begeleiden in hun identiteitsvorming- en ontwikkeling en meer kunnen betrekken naar de moskee.

 In de afgelopen jaren zijn er vele geluiden te horen geweest dat de huidige imams in Nederland niet voldoen aan de verwachtingen. Ook de algemene publieke beeldvorming van de imam is niet positief te noemen.Wanneer de imams er niet in slagen de nieuwe generaties Nederlandssprekende moslims te bereiken, gaan die elders op zoek naar uitleg over hun geloof wat kan leiden tot ongewenste situaties. 

Een groot deel van de huidige imams in Nederlandse moskeeën komen uit Marokko en Turkije. Zij spreken meestal geen of gebrekkig Nederlands en hebben weinig kennis van de Nederlandse samenleving. Met een Nederlandse imamopleiding hoopt men imams op te leiden die zowel de islamitische theologie met al haar facetten onder de knie hebben, als contextuele kennis en inzicht hebben om in de huidige westerse maatschappij te functioneren.

SICN heeft sinds haar bestaan in Nederland islamitisch onderwijsaanbod ontwikkeld voor de hier opgroeiende moslimjeugd. Het aanbod bestaat uit (basale) islamcursussen tot een volwaardige opleiding in deeltijd tot Hoca (imam-theoloog). Later is dit aanbod in meer gestructureerde vorm ondergebracht in het Euro-ilim Instituut. Meer informatie over de opleiding kunt u vinden op de website van het Instituut. www.euro-ilim.com

De Nederlandse overheid denkt al sinds de tachtiger jaren aan een Nederlandse imamopleiding, maar het realiseren van een Nederlandse imamopleiding heeft een moeizaam verloop gehad omdat de moslims in Nederland grote verscheidenheid in stromingen en nationaliteiten vertoont.  Toch heeft de Nederlandse overheid in 2005 middelen beschikbaar gesteld aan een aantal onderwijsinstellingen in Nederland om een opleiding tot imam en islamitisch geestelijk verzorger tot stand te brengen.  De Hogeschool INHolland is een daarvan en is de enige onderwijsinstellingen die een volledige samenwerking heeft met de moslimkoepelorganisaties. Ook is INHolland de enige opleiding op hbo-niveau, wat betekent dat het een sterk beroepsmatige karakter heeft.  De Hogeschool heeft sinds 2006 een opleiding tot imam/islamitisch geestelijk werker/islamitisch pedagogisch werker. 

Bij de totstandkoming en curriculum ontwikkeling van de opleiding aan de Hogeschool INHolland heeft ook de SICN een rol gespeeld.